האם קבלת עול מלכות שמיים בתחילת היום משפיעה על כל היום ?

ט"ו חשון תשע"ט
חזרה מפסקה ד' ופסקה ה'

מומלץ בשבילך