האם צניעות היא ערך אוניברסלי או ששייכת רק לדתיים ?

כ"ד אדר ב תשע"ט
על פי דברים שכתב הרב אוריאל עיטם בספר 'כתנות אור'

מומלץ בשבילך