האם נשים יכולות להדליק נרות חנוכה בברכה?

מומלץ בשבילך