האם נשבעין ונוטלין צריכים שתי כסף ? והאם יכולים להפוך השבועה על שכנגדו ?

ז' אדר ב תשע"ט
מסכת שבועות דף מד' ע"ב

מומלץ בשבילך