האם יש עניין להוכיח כאשר התוכחה לא תתקבל ?

מומלץ בשבילך