האם יש ניצוץ טוב בהשקפת העולם המטריאליסטית ?

י"ב חשון תשע"ט
פירורים משולחן גבוה - חלק ב פסקה ג'

מומלץ בשבילך