הקדשת שיעור

האם זה הגיוני לא לאחר לעבודה אבל כן לאחר .... לתפילה ?

מומלץ בשבילך