האם התורה משנה את סדר האירועים שקרו המציאות ? ומדוע ?

מומלץ בשבילך