הקדשת שיעור

האם הנישואין הם בית הסוהר או השחרור הגדול?

כ"ו חשון תשע"ו

מומלץ בשבילך