האם היום השביעי של הבריאה הסתיים ? ומהי המשימה של היום הזה

מומלץ בשבילך