הקדשת שיעור

האם הבגדים הם המכשירים את הכהן להיות עובד ה' ?

מומלץ בשבילך