הקדשת שיעור

האם האדם הוא טוב או רע ?

כ"ג טבת תשע"א

מומלץ בשבילך