הקדשת שיעור

האם באמת דבר תורה בסעודה משנה את מעמד הארוחה?

א' אייר תשע"ה
הרב מדבר על המשנה: שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו עליו זבחי מתים

מומלץ בשבילך