הקדשת שיעור

האם אני שייך למדרגה אליה אני שואף

כ"ב אלול תשע"ח
פרק יד' פסקה ג' - נתיבות תשובה פרטיות

מומלץ בשבילך