האם אומנות יכולה להזיק? - חלק א

י"ח טבת תשע"ז
שם דף המקורות הוא "מעבדה לחומרים מסוכנים" למרות שישנו דף קודם עם שם זהה , אין זה אותו דף

מומלץ בשבילך