"האורה האלהית, המוסרית, האמונית והלאומית, הנמצאות במצב של פרוד... באור ישראל הנן אגודות כולן"

כ' סיון תשע"ח
חזרה שוב מתחילת פסקה ה'

מומלץ בשבילך