הקדשת שיעור

האומר תפילות וברכות בלא כוונה

מומלץ בשבילך