הקדשת שיעור

האדם והזמן

כ"ט חשון תשס"ט
פרק כח פסוקים א-ח פרשת פנחס פינחס

מומלץ בשבילך