"דרשו ה' בהמצאו" - מדוע בזמני גאולה כדאי יותר לעשות תשובה?

מומלץ בשבילך