דרך שריפת קרבן הפסח במידה ונטמא - חלק ב

ט' אייר תשע"ט
משנה מסכת פסחים פרק ז' משנה ט'

מומלץ בשבילך