דרך שריפת קרבן הפסח במידה ונטמא - חלק א

ח' אייר תשע"ט
משנה מסכת פסחים פרק ז' משנה ט'

מומלץ בשבילך