הקדשת שיעור

דעת אלוהות

00:00:00
ט' שבט תש"פ
ספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' בהוצאת ספריית חוה . עמוד 64 המאמר אורות התחיה פרק א'

מומלץ בשבילך