הקדשת שיעור

דיני תפילין בפרטות - שו"ע סימן כה' סעיפים א' - ג'

מומלץ בשבילך