דיני קדושה ודין שליח ציבור שטעה

ד' אדר ב תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קכה'

מומלץ בשבילך