הקדשת שיעור

דיני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהן - שו"ע סימן קכח' סעיפים א' - ג'

מומלץ בשבילך