דיני נפילת אפים

כ"ט אייר תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קלא'

מומלץ בשבילך