דיני נפילת אפיים - חלק ב'

ז' סיון תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קלא' סעיף ה'

מומלץ בשבילך