הקדשת שיעור

דיני מורסן בפסח - שו"ע סימן תסה' סעיפים ב', ג'

כ"ב אדר תשע"ט
אם הרוק ומי רגלים ודומיו מחמיצים - שו"ע סימן תסו' סעיף א'

מומלץ בשבילך