הקדשת שיעור

דיני מודים - שו"ע סימן קכא' סעיף ג'

י"ג שבט תשע"ז
דינים השייכין בין שמונה עשרה ליהיו לרצון - שו"ע סימן קכא' סעיפים א,ב

מומלץ בשבילך