הקדשת שיעור

דיני ירושת נחלות

ט"ו חשון תשס"ט
פרק כז פסוק ח' פרשת השבוע פנחס פינחס

מומלץ בשבילך