הקדשת שיעור

דיני חוטי הציצית - שו"ע סימן יא' סעיפים א' - ג'

מומלץ בשבילך