דיני הסיבה וארבע כוסות - שו"ע סימן תעב' סעיפים יד' - טז'

מומלץ בשבילך