דיני הסיבה וארבע כוסות - שו"ע סימן תעב' סעיפים יא' - יג'

מומלץ בשבילך