דיני הסיבה וארבע כוסות - שו"ע סימן תעב' סעיפים ח' - י'

מומלץ בשבילך