דיני הסיבה וארבע כוסות - שו"ע סימן תעב' סעיפים ה'- ז'

מומלץ בשבילך