דיני הכריעות בתפילה העמידה

כ"ב שבט תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קיג'

מומלץ בשבילך