דין מי פירות אם מחמיצין - שו"ע סימן תסב' סעיף ז'

כ' אדר תשע"ט
אם מותר לחרוך שני שבלים יחד ודיני כרמל - שו"ע סימן תסב' סעיפים א' - ג'

מומלץ בשבילך