דין דברים הבאים ביום טוב חוץ לתחום - שו"ע סימן תקטו' סעיפים ד' - ו'

מומלץ בשבילך