דין דברים הבאים ביום טוב חוץ לתחום - שו"ע סימן תקטו' סעיפים א' - ג'

מומלץ בשבילך