דין ברכו בשבת , הגבהת ספר תורה

י"ד סיון תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קלג'

מומלץ בשבילך