"דייך שאני ובוראך מכירים כוחך" - שבחו של רבי שמעון בר יוחאי

מומלץ בשבילך