דיבור נכון - הקושי הבסיסי של בחורים להבין את השפה הנשית בפגישות שידוכים

כ"א אדר תשע"ט
עמוד 111 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך