הקדשת שיעור

דיבור לשון הרע בפני שלושה אסור גם כן

00:00:00
ג' תמוז תש"פ
חפץ חיים כלל ב' הלכה א'

מומלץ בשבילך