הקדשת שיעור

דיבור הקב"ה למשה מבין שני הכרובים

כ"ז אדר תשס"ט
א - ספר ויקרא פרק א' פסוק א' ב- משנה מסכת פסחים פרק ט' משנה י' ג - עולת ראי"ה - פתיל התכלת שבציצית

מומלץ בשבילך