הקדשת שיעור

דומם, צומח, חי, מדבר... מתבגר! – פינה מספר 94

מומלץ בשבילך