הקדשת שיעור

"דודי חמק עבר" - כשמתרחש ריחוק לקראת עת הייחוד זו פגיעה קשה מנשוא

מומלץ בשבילך