הקדשת שיעור

דברי ימי יהושפט

ה' כסלו תש"פ
מלכים א' פרק כב' יהושפט ממשיך את דרך אסא אביו ,אך קשריו עם ממלכת ישראל מעוררים מורכבות רבה

מומלץ בשבילך