הקדשת שיעור

"דברי הצומות וזעקתם" - התפילה והתענית חוללו את ישועת פורים

מומלץ בשבילך