דבקות ביסוד הלאומי בישראל רק למי שנשמתו מטוהרה כבר

מומלץ בשבילך