גרעין הקודש הנמצא בכל הנמצאים

כ"ו טבת תשס"ט
מידת האהבה פסקה ה'

מומלץ בשבילך